NLG Holland

NLG Holland is een coöperatie, opgericht door diverse bloembollenkwekers uit Noord Holland.

NLG Holland staat voor Natural Living and Growth Holland.

Onze insteek is om kennis te delen over het bewust omgaan met de grond, en zijn gewassen.
Het versterken van het bodemleven, geeft een grotere weerstand tegen schimmels en plagen.
Dit heeft een positief effect op de gewassen, waardoor er minder gewas beschermingsmiddelen nodig zijn.
Het bloembollen vak is zich bewust, dat er veranderingen nodig zijn.
We zien dat onze kennis hierin gedeeld wordt. Vanuit het vak is een toenemende belangstelling,
voor lezingen en deelname aan onze coöperatie.

Meer info : nlgholland

Voedselakker

In het jaar 2019 hebben wij achter ons bedrijf een voedselakker gemaakt, dit perceel is het gehele najaar, winter en voorjaar in tact gebleven. De vrijwilligers van ANV  Hollands Noorden hebben daarbij verschillende keren door het veld gelopen en de vogels geteld die aanwezig waren. Er is een grote diversiteit aan vogels waargenomen. De vogels die waargenomen zijn; Putter, Buizerd, Rietgors, Graspieper, Roodborst, Groenling, Torenvalk, Grote Zilverreiger, Houtsnip, Wilde Eend, Winterkoning, Vink en Bokje.